ALGEMENE VOORWAARDEN

La Tienda wil het haar gasten zo aangenaam mogelijk maken. Voor ieders duidelijkheid hebben wij enkele huisregels opgesteld.

1. Algemeen

De appartementen in La Tienda zijn eigendom van en worden beheerd door de eigenaars, hierna te noemen beheerders.
De beheerders kunnen zich in voorkomende gevallen laten
vervangen door een andere gastheer/vrouw of vertegenwoordiger. Deze algemene
voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van La Tienda. Bij het
aangaan van een overeenkomst voor verblijf worden de Algemene Voorwaarden van
kracht. Bij aankomst meldt u zich bij de beheerders. 
Van alle gasten wordt verwacht dat zij een identiteitsbewijs/paspoort kunnen tonen. 
Hiervan maken wij bij inchecken een kopie of u levert zelf een kopie aan.
 Gasten dienen instructies van de beheerders op te volgen.
De beheerders kunnen gasten bij overtreding
van deze algemene voorwaarden en bij ongepast gedrag met onmiddellijke ingang
de toegang tot La Tienda weigeren zonder nadere mededeling en opgaaf
van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten. De administratie van beheerders is bepalend
bij onderling meningsverschil, tenzij de huurders het tegendeel kunnen
bewijzen. Huurders dienen een vaste woon-verblijfplaats te hebben.

2. Reserveren

Reserveren kan telefonisch of per email of via deze website.
Bij het maken van de reservering noteren wij uw
adresgegevens om u te kunnen bereiken bij eventuele vragen. Reserveren
geschiedt op basis van beschikbaarheid. Indien u onverhoopt niet in staat bent
om de aangegane huurovereenkomst na te komen dient u dit z.s.m. bij La Tienda te
melden zodat wij de daardoor vrijgevallen reservering alsnog aan derden kunnen
aanbieden. 

Reserveren betekent dat u bekend en akkoord bent met de
algemene voorwaarden en de privacy verklaring.

3. Annulering

Uiteraard is het jammer als u uw reservering annuleert.
 Wij brengen echter geen kosten in
rekening indien de annulering plaatsvindt uiterlijk 5 dagen voor aankomst. Bij
annuleren binnen 5 dagen voor aankomst  betaalt u de helft van de kosten van het verblijf.

4. Prijzen

De prijzen zijn zonder of met inclusief ontbijt ( zie prijzen ), gas, water, elektriciteit,
verwarming, schoonmaak, gebruik linnengoed, BTW en toeristenbelasting. De prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen. Vermeldingen van prijzen is onder voorbehoud van mogelijke fouten.

5. Aansprakelijkheid

De verhuurders aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade in verband met diefstal,
verduistering of verlies van zaken welke zich in de gehuurde ruimte(n), of op
het terrein van La Tienda bevinden. Verhuurders kunnen niet aansprakelijk gesteld
worden voor persoonlijk letsel voortvloeiend uit het verblijf in La Tienda.  
Verhuurders zijn nooit aansprakelijk voor welke schade dan
ook door de gast, voertuig en/of derden geleden tenzij de schade het directe
gevolg is van opzet of grove schuld van verhuurders . Elke vorm van
gevolgschade is uitgesloten. Door u veroorzaakte schade wordt bij u in rekening
gebracht. Bij verlies van sleutels van La Tienda worden alle hieruit
voortvloeiende kosten bij de gast(en) in rekening gebracht. Indien wij voor de uitvoering van de
overeenkomst, gebruik maken van zaken en/of diensten, geleverd door derden, zal
onze aansprakelijkheid voor (gebreken van) deze zaken en/of diensten beperkt
zijn tot het bedrag, dat wij krachtens de overeenkomst met de derde, op de
derde kunnen verhalen. Van de gasten wordt verwacht dat zij verantwoordelijk en
oplettend met de geboden spullen omgaan.

6. Overig

Gebreken die opgemerkt worden tijdens uw verblijf in La Tienda meldt u bij de beheerders,
 om ons in staat te stellen dit voor u op te lossen. Roken is niet toegestaan binnenshuis.
Meenemen van huisdieren is in overleg.
Geluidsoverlast, alcoholmisbruik en handel en gebruik van (soft)drugs zijn verboden.
Gasten worden verzocht de inrichting van het gehuurde te respecteren.
Door u veroorzaakte schade aan de inrichting van het gehuurde wordt bij u in rekening gebracht .

Andere personen dan de personen die als gast verblijven hebben zonder toestemming van de beheerders geen vrije toegang tot La Tienda .
 Het is dan ook niet toegestaan om de sleutel aan derden te geven.
 Voor ieder eventueel bezoek door derden dient vooraf toestemming te worden gevraagd aan de beheerders.
Het gebruik van de faciliteiten van wat voor aard dan ook door andere personen dan de personen die verblijven als gast is verboden.  Indien dit niet wordt gerespecteerd zal per
direct Artikel 1. Algemeen van deze Algemene Voorwaarden zoals hierboven
vermeld van kracht worden.

7. Allergenen.

Indien u gebruik maakt van het ontbijt gaat La Tienda  zorgvuldig om met uw voedselallergie/-intolerantie indien u dit vooraf aan ons vertelt. Kruisbesmetting in onze keuken is echter nooit 100% uit te sluiten.